Kontakty

Rebel

Tel.: 733 676 671
Husova 3294, Frýdek-Místek, 738 01
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí
Fakultativní služby: NE

Služba Rebel vyhledává, kontaktuje a podporuje děti a mladé lidi, pohybující se v lokalitách města Frýdek-Místek, kteří se potýkají s obtížemi, jež nejsou pro jejich vrstevníky obvyklé, a přitom nechtějí nebo nemohou navštěvovat běžné instituce.

Seznam lidí

Tereza Bencová - pracovník pověřený vedením, pracovník v sociálních službách
Sylva Michalíková, Dis. - sociální pracovník
Žaneta Baronová - pracovník v sociálních službách