Kontakty

Školní družina Klubovna Ovečka

Tel.: 731 633 462
Poláčkova 3236/2, Ústí nad Labem, 400 11
Vedoucí služby: Ing. Jana Poláková - vedoucí Centra pro rodinu Ovečka
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Od září 2018 se jsme navázali spolupráci s okolními ZŠ Stříbrnická a ZŠ Rabasova v rámci projektu „Školní družina Klubovna Ovečka“, podpořeného z fondu EU ESF OPZ.

Klubovna Ovečka je určena pro děti 1. stupně ZŠ, které z důvodu omezené kapacity nemohou navštěvovat školní družinu ve své základní škole. Školní družina Klubovna Ovečka, nabízené aktivity i kroužky jsou poskytovány ZDARMA.

Klubovna je otevřena pondělí - pátek v čase 6:00 – 8:00 a 12:00 – 17:00 a v rámci projektu je zajištěn doprovod dětí do ZŠ před začátkem vyučování a také doprovod dětí ze ZŠ do Klubovny Ovečka po konci vyučování (děti na vychovatelku čekají u vchodu do budovy školy na předem domluveném místě).

Seznam lidí

Ing. Jana Poláková - vedoucí Centra pro rodinu Ovečka
Školní družina Klubovna Ovečka - pracovník sociálních služeb