Kontakty

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ambrela pro rodinu

Tel.: 730 548 302
T.G.Masaryka 611, Šluknov, 407 77
Vedoucí služby: Dr. Evelin Maria Habel - vedoucí
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Podpora rodiny v náročné životní situaci a pomoc při řešení této situace. Služba je založena na aktivním přístupu obou stran, podporuje zdravé vazby a vztahy uvnitř rodiny a rodiny a okolní komunity.

Seznam lidí

Kamila M. Svobodová, DiS. - administrátor
Lenka Deňová - pracovník v sociálních službách
Petra Schwarzová - pracovník v sociálních službách
Eva Klímová, DiS. - sociální pracovník
Radka Kováčová - pracovník v sociálních službách