Kontakty

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Centru Domek

Tel.: 731 598 983
Jana Karafiáta 199, Čáslav, 286 01
Vedoucí služby: Bc. Radmila Fedora, DiS. - vedoucí Centra, sociální pracovník
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Centru Domek

Poslání služby

Posláním služby je poskytovat pomoc rodinám s dětmi z Čáslavska a Kutnohorska, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nejsou schopny vlastními silami zvládnout a rozhodly se tuto situaci řešit. 

Komu pomáháme?

  • rodinám s dětmi do 18 let

Co nabízíme?

Službu mohou využít rodiny s dětmi do 18 let, které se ocitly v obtížné životní situaci. Službu poskytujeme v přirozeném prostředí klientů nebo ambulantně v centru. Součástí služby je předškolní klub. Aktivizační služba je "šitá na míru" každému uživateli podle jeho momentálních potřeb.

  • sociální a výchovné poradenství, předání informací
  • doprovod na úřady, do škol a dalších institucí
  • podporu rodičovského chování, pomoc v oblasti péče o děti
  • pomoc s vedením domácnosti a hospodařením
  • předškolní klub pro děti od 2,5 roku, kde probíhá příprava na nástup do mateřské školy

Všechny služby poskytujeme bezplatně.
Bezbariérovost služby: NE
Dostupnost služby: služba je zájemci dostupná zpravidla do 7 dnů od prvního kontaktu.

Otevírací doba:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Předškolní klub)
sociální pracovnice - tel. 703 173 857

Příchod do klubu nejdéle do 9 hod., po této hodině již nebude dítě přijato.

pondělí - čtvrtek 8:00 - 12:00

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociální pracovnice - tel. 731 604 775

Aktivizace rodin - ambulantní

(poslední klient nejpozději půl hodiny
před polední přestávkou a koncem
pracovní doby - tedy v 11,00 a 14,30)

Aktivizace rodin - terénnípondělí a středa
úterý a čtvrtek

 


pondělí - čtvrtek8,00 - 11,30   12,30 - 15,00
objednaní klienti
8,00 - 11,30    12,30 - 15,00

Seznam lidí

Bc. Radmila Fedora, DiS. - vedoucí Centra, sociální pracovník
Lucie Větrovcová, DiS - sociální pracovník
Mgr. Kateřina Voháňková - sociální pracovník
Adéla Výborná - pracovník v sociálních službách