Kontakty

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Tel.: 573 398 468, 737 484 565
Vedoucí služby: Gabriela Botosová, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí