Kontakty

Sociálně terapeutická dílna Slunečnice

Tel.: 731 401 417, 491 616 360
Nám. T. G. Masaryka 40, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
Vedoucí služby: Mgr. Marie Pražáková, DiS. - Vedoucí služby
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Fakultativní služby: NE

Webová stránka služby

Služba sociálně terapeutická dílna je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením ve věku od 16 let do 64 let, kteří chtějí zvýšit nebo udržet své pracovní dovednosti a návyky.

Seznam lidí

Monika Sefraniová - Pracovnice v sociálních službách
Mgr. Marie Pražáková, DiS. - Vedoucí služby
Simona Bednářová - pracovnice v sociálních službách
Renata Kloudová - pracovnice v sociálních službách
Jana Šturmová - pracovnice v sociálních službách
Pavlína Haková - pracovnice v sociálních službách
Alena Rufferová - pracovnice v sociálních službách