Kontakty

SOS Rodina

Tel.: 731 402 995, 731 402 991
Sakařova 755, Týn nad Vltavou, 375 01
Vedoucí služby: Bc. Jitka Dopitová - vedoucí služeb
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Projekt na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, podle činností:

  • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 11 odst.1, písm. a) zákona 359 / 1999 Sb, o sociálně - právní ochraně dětí)
  • poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené (§ 11 odst. 1, písm. b) zákona 359 / 1999 Sb, o sociálně - právní ochraně dětí).

Seznam lidí

Zuzana Földesiová - sociální pracovnice
Mag. Jiří Kohout - ředitel
Bc. Jitka Dopitová - vedoucí služeb