Kontakty

ZASTÁVka Telč – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Tel.: 604 535 577, 567 214 613
Slavíčkova 387, Telč - Podolí, 588 56
Vedoucí služby: Mgr. Šárka Štočková - vedoucí
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Bc. Martin Lacina - ředitel