Kontakty

Zvídálek

Tel.: 606 771 040
Hlubčická 297/3, Krnov, 794 01
Vedoucí služby: Tomáš Navrátil - vedoucí
Způsob poskytování:
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Posláním nízkoprahového začízení pro děti a mládež Zvídálek je usilovat o sociální začleňování a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitli v nepříznivé životní situaci. Poskytovat jím informace, odbornou pomoc, podporu a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.

Organizace

Seznam lidí

Tomáš Navrátil - vedoucí