Kontakty

PhDr. Karolína Rumlová, MBA

vedoucí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a služeb pro pěstouny
Tel: 777 296 826, 461 100 445     6lvvRbenW7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p

Ing. Kateřina Rusnoková

Koordinátor aktivit pro svépomocné aktivity
Tel: 737 837 773     68Go87d7TkHC5.ec-onjGKjj4grmO1.7~bGkO1p

Ing. Kateřina Rusnoková

Koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 737 837 773     6hBBU7d7ahECS7hcf7c--b~f0-kmYZhaa8kmb

Renáta Ruszová

pracovník sociálních služeb
Tel: 603 459 780    

Petra Rušarová

osobní asistentka

Zuzana Rutkovská, Bc.

Sociální pracovnice
Tel: 704 617 694     ~nGu5ficW7c-T65j4mntZ1~fT-M

Jakub Ružbatský

vedoucí pracovník - Středisko sociální prevence a humanitární pomoci
Tel: 731 402 435, 416 732 303     58xESWhmg9nD99o6LTys-~c_~bpoO1.7~bGkO1p

Ladislav Růžička

správce majetku
Tel: 736 523 641, 567 563 671     78qs9-5nTkHJZ1a7VX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb

Irena Růžičková

administrativní pracovník
Tel: 315 685 190, 731 491 146     %.xBVd5j48GjGK7%WkvDRUd_~8Gy.77_T-M

Kamila Růžičková

materiálová učetní, pokladní
Tel: 731 646 770     68zs2Z2jbsvm1~l7VX~r8ZdaY.kmYZhaa8kmb

Mgr. Lucie Růžičková

vedoucí Charitní sociálně právní poradny
Tel: 731 646 977, 544 212 021     _hEkU.54%enF1~l6LTuyU~da95prRb~lW5pJ

Natálie Růžičková

finanční účetní
Tel: 487 829 880, 778 060 550     ~nMsT9enW7c-T3icWevzRW7%WkvDRW7r

Mgr. Radka Růžičková

vedoucí Rodinného sociálního asistenta Znojmo
Tel: 604 294 189     ~hqs4.o7%bFDV.j6LTMx58cgT-uk87j7T-M

Mgr. Radka Růžičková

zástupkyně ředitele, manažerka pro řízení lidských zdrojů
Tel: 604 294 189     ~8quRWhmgbpu5f56LTMx58cgT-uk87j7T-M

Ing. Vladislava Růžičková

HR manažerka, projektová manažerka
Tel: 730 590 399     cennZcb7c8kB_j~96hIkQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g

Bc. Milan Ryba

sociální pracovník
Tel: 734 690 785     ~rokQOQ938Es-Z%aYbAhTj

Dana Rybárová

vedoucí vychovatelka Školní družiny Klubovna Ovečka
Tel: 731 633 462, 475 212 314     6eHl5fd7-orm1Z4WH-uk87j7blGsO1p