Kontakty

Bc. Simona Tomanová

ředitel organizace
Tel: 569 426 070, 777 736 060     ~.qs-3b6LTprRb~lWaohTj

Věra TOMANOVÁ

zdravotní sestra
Tel: 774 874 814, 517 350 779     c.EkOdeeWgBFRYUScrFu5f2938Es-Z29g

Mgr. Denisa Tomášková

vedoucí CHSAS, sociální pracovnice
Tel: 739 343 187     Z.As9Z2l-fnC1~l7VX~p83dka8GhT65j4mnhTj

Bc. Michaela Tomášková

vedoucí denního stacionáře pro seniory
Tel: 732 472 855     8bprR3b7TmBwRcagc8m%C~8jf5prRb~lW5pJ

Jana Tomčalová

pracovník sociálních služeb
Tel: 731 402 784    

Bc. Tereza Tomčálová

Pracovník v sociálních službách
Tel: 731 069 400     a.EobZ2l-fpk2~l7VX~y-bec-ovmVW7%WkvDRW7r

Zdeňka Tomčalová

zástupce vedoucí pečovatelské služby a osobní asistence Pardubice
Tel: 466 335 026, 775 296 835     gmBwTZbgc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r

Mgr. Lubomír Tomeček

trvalý jáhen
Tel: 553 775 370, 773 217 256     7noy37h4AhzoT3a6LTFob.5eT-M

Petr Tomeček

účetní
Tel: 518 326 016, 775 928 424     _.GBOdee0-ruQOQn0lrvZ.c4YanBZd54Ys

Jana Tomečková

pracovník v sociálních službách
Tel: 581 115 290, 734 172 105     58AkOdee0-xy.Z4WHiEy9d9b-okmYZhaa8kmb

Marcela Tomečková

Vedoucí Stacionáře Toník
Tel: 518 322 390, 735 763 520     %mnmZ~d7~5Gy47a6LTIo93ba9fkmYZhaa8kmb

Mgr. Michaela Tominová

koordinátorka pečovatelské služby
Tel: 736 521 999     8bprR3b7TmBwZ.enW7c-5-ee-nphT65j4mnhTj

Michaela Tomišková, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 739 394 317     _huyUZ4WH-uk87j75bps4W7r