Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Pracovník v soc. službách v denním stacionáři a sociálně terapeutický dílnách

Chotovice Plný úvazek dle dohody výběrové řízení
Kontaktní osoba
Bc. Lenka Švecová

vedoucí služeb Denní stacionář a Sociálně terapeutické dílny
Tel.: 461 310 569 E-mail: lenka.svecova@chnh.hk.caritas.cz

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – PŘÍMÁ OBSLUŽNÁ PÉČE
v denním stacionáři a sociálně terapeutických dílnách

Pracovník v sociálních službách vykonává činnosti v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb. Poskytuje uživatelům přímou obslužnou péči, pomáhá v potřebném v rozsahu základních činnostech vlastní sebeobsluhy a podporuje jejich psychickou pohodu.

 Inzerát na pracovníka DS a STD 2022