Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

 

PERCHAR, s.r.o

 

adresa: Chotovice 31, 570 01 Litomyšl

bankovní spojení: 1231787319/0800

IČO: 28784006      DIČ: 28781006

telefonní spojení: 461 310 569 

email: reditel@charita.info

datová schránka: 

 

  • Partnerům poskytujeme  NÁHRADNÍ PLNĚNÍ  za povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou nákupu našich výrobků a služeb.   (§81 odst. 2 písm. B) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).
  • Perchar s.r.o. je dceřiná společnost Oblastní charity Nové Hrady u Skutče, která byla založena 1. února 2010.
  • Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradec Králové, oddíl C vložka číslo 27134.
  • Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele vymezené na základě Dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním. 

 

Chráněná dílna  prádelny s mandlovnou

V prádelně s mandlovnou se pere prádlo pro širokou veřejnost, hotely, penziony, zdravotnická zařízení apod.

Lidem se zdravotním  znevýhodněním umožní práce v prádelně s mandlovnou naučit se základním pracovním návykům a připraví je na otevřený trh práce 

 

Chráněná dílna keramiky

V keramické dílně se vylévá a modeluje z keramické hlíny.

Výrobky, které v této dílně vzniknou, jsou prodávány na trzích nebo si jej mohou odkoupit uživatelé našich služeb a ostatní veřejnost. Aktuální nabídka ZDE

 

Chráněná šicí dílna

V chráněné šicí dílně se vyspravuje prádlo (výměna zipu, přišití knoflíku, záplaty apod.) pro širokou veřejnost, hotely, penziony, zdravotnická zařízení apod. 

Pracoviště slouží zároveň i jako tréninkové pro uživatele služeb denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen

 

 

  

Aktuálně:
PODPOŘIL PARDUBICKÝ KRAJpodpořil pardubický kraj mandl

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Plakát A3

 
 

1812040519-a3horizontal

 
 

logo_opz_up_barevne-big

Finanční prostředky na poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v rámci projektu

Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762 je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo smlouvy OSV/18/20776

Doba trvání projektu:

1.1.2018 – 31. 12. 2019

Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

 
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80

 
 

PODPORUJÍ  NÁS


logo_color_rgb

1464096087296_moderni-historicke-mesto