Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

PERCHAR s.r.o

Perchar s.r.o. je dceřiná společnost Oblastní charity Nové Hrady u Skutče, která byla založena 1. února 2010.

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradec Králové, oddíl C vložka číslo 27134.

Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením

První zaměstnanci nastoupili v únoru 2010 a byli tři. V březnu 2010 nastoupilo dalších 10 osob a k 25.srpnu 2010 zaměstnává Perchar s.r.o. 16 osob, z nichž 13 má zdravotní znevýhodnění či jeden ze stupňů invalidního důchodu.

Chráněná dílna  prádelny s mandlovnou

V prádelně s mandlovnou se pere prádlo pro širokou veřejnost, hotely, penziony, zdravotnická zařízení apod.

Pracoviště slouží zároveň i jako tréninkové pro uživatele služeb denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen.

Lidem se zdravotním  znevýhodněním umožní práce v prádelně s mandlovnou naučit se základním pracovním návykům a připraví je na otevřený trh práce 

Chráněná dílna keramiky

V keramické dílně se vylévá a modeluje z keramické hlíny.

Výrobky, které v této dílně vzniknou, jsou prodávány na trzích (Veselý kopec, Žíreč apod.), nebo si je mohou odkoupit uživatelé našich služeb a ostatní veřejnost.

Pracoviště slouží zároveň i jako tréninkové pro uživatele služeb denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen.

Chráněná šicí dílna

V chráněné šicí dílně se vyspravuje prádlo (výměna zipu, přišití knoflíku, záplaty apod.) pro širokou veřejnost, hotely, penziony, zdravotnická zařízení apod.

Pracoviště slouží zároveň i jako tréninkové pro uživatele služeb denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen.

Lidem se zdravotním  znevýhodněním umožní práce v šicí dílně naučit se základním pracovním návykům a připraví je na otevřený trh práce 

 

Proč a jak pomoci dobré věci

My pomáháme... Víte, jak můžete pomoci Vy?

Naše střediska jsou zaměřena především na pomoc těžce nemocným, hendikepovaným, seniorům, ale i na osobnostní rozvoj dětí, mládeže i dospělých.

Provoz a rozvoj středisek Oblastní charity v Chotovicích je financován z více zdrojů. Rozpočet organizace tvoří dotace, granty a tržby z vlastní činnosti (viz přehled hospodaření celé organizace ve výroční zprávě). Podstatnou částí zajištění provozu jsou dary. Ve většině střediscích se jimi hradí 10 až 30% celkových nákladů. Proto vítáme jakoukoli podporu od jednotlivců i firem.

Jednotlivci mohou pomoci:

 • zprostředkováním nových kontaktů, propagací
 • finančním darem
 • věcným darem
 • duchovní podporou – modlitbou

Firmy mohou pomoci:

 • při propagaci (připojit propagační materiál ke své korespondenci apod.
 • slevou na zboží
 • účastí na benefičních akcích
 • poradenstvím a zprostředkováním kontaktů
 • finančním darem
 • věcným darem
 • sponzorstvím

Firmám nabízíme možnost náhradního plnění za povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou nákupu našich výrobků a služeb. (§81 odst. 2 písm. B) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).

Bankovní spojení:

Česká spořitelna

Číslo účtu:

1231787319/0800

IČ:28784006,DIČ:28781006

Děkujeme za Vaši podporu a zveme Vás na prohlídku našich středisek.

Další informace můžete získat na tel.: 731 598 800, Blanka Vopařilová

e-mail: pradelna@charita.info

Aktuálně:
podpořil pardubický kraj mandlPODPOŘIL PARDUBICKÝ KRAJ

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80