Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

Projekt:  Rozvoj SAS v Pardubickém kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762

Finanční prostředky na poskytování služby Sanace rodiny jsou poskytovány v rámci projektu: 
Rozvoj SAS v Pardubickém kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762  je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo smlouvy OSV/18/20776                                                     Doba trvání projektu: 1.1.2018 – 31. 12. 2019
Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

Logo OPZ barevné

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi