Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Ošetřovatelská služba

Vedoucí služby: Ludmila Hladká, charita_hl@xaz.cz, 777 736 091


Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením bez rozdílu věku


Poskytujeme služby na základě zákona 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Naše kvalifikované zdravotní sestry poskytují dle ordinace lékaře v bytech pacientů odborné ošetřovatelské výkony hrazené zdravotní pojišťovnou:

 • základní a speciální ošetřovatelská péče
 • prevence a léčba proleženin
 • převazy ran, včetně bércových vředů
 • aplikace injekcí, včetně inzulínu
 • odběry krve a jiného biologického materiálu
 • vyšetření glykémie (krevního cukru)
 • měření krevního tlaku
 • pohybová a rehabilitační léčba
 • cílená kontrola stavu pacienta
 • ošetření stomií
 • klyzma, cévkování žen
 • aplikace parenterální terapie

Oblast poskytování Ošetřovatelské služby: shruba 150km2 (Více než 1/2 okresu Chrudim)
Sestry mají k dispozii vlastní auto a jsou k dispozici celý den. V každém automobilu je zdravotnické vybavení.
Snažíme se časově vyhovět pacientům.