Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Ošetřovatelská služba

Vedoucí služby: Ludmila Hladká, charita_hl@xaz.cz, 777 736 091


Ošetřovatelská služba zajišťuje zdravotní péči lidem, kteří jsou chronicky i akutně nemocnými. Jde o lidi, kteří zůstávají v domácím prostředí a potřebují péči zdravotní sestry a zároveň to vyžaduje jejich zdravotní stav.


Poskytujeme služby na základě zákona 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Naše kvalifikované zdravotní sestry poskytují dle ordinace lékaře v bytech pacientů odborné ošetřovatelské výkony hrazené zdravotní pojišťovnou:

 • základní a speciální ošetřovatelská péče
 • prevence a léčba proleženin
 • převazy ran, včetně bércových vředů
 • aplikace injekcí, včetně inzulínu
 • odběry krve a jiného biologického materiálu
 • vyšetření glykémie (krevního cukru)
 • měření krevního tlaku
 • pohybová a rehabilitační léčba
 • cílená kontrola stavu pacienta
 • ošetření stomií
 • klyzma, cévkování žen
 • aplikace parenterální terapie

Oblast poskytování Ošetřovatelské služby: shruba 150km2 (Více než 1/2 okresu Chrudim)
Sestry mají k dispozii vlastní auto a jsou k dispozici celý den. V každém automobilu je zdravotnické vybavení.
Snažíme se časově vyhovět pacientům.

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Plakát A3

 
 

1812040519-a3horizontal

 
 

logo_opz_up_barevne-big

Finanční prostředky na poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v rámci projektu

Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762 je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo smlouvy OSV/18/20776

Doba trvání projektu:

1.1.2018 – 31. 12. 2019

Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

 
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80

 
 

PODPORUJÍ  NÁS


logo_color_rgb

1464096087296_moderni-historicke-mesto