Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou sociální služby poskytované podle §65 zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách.

 Poskytujeme sociální, vzdělávací a terapeutické služby rodinám s dětmi. Ve spolupráci s rodinou se snažíme předcházet umísťování dětí mimo jejich vlastní rodinu. Pomáháme rodinám zvládnout nepříznivou sociální situaci,  snažíme se najít řešení a pomoci.

Spolupracujeme s Orgány sociálně právní ochrany dětí Městských úřadů Vysoké Mýto, Hlinsko, Chrudim aj.

 

Kontakt na službu: 

Ludmila Abrahamová, vedoucí služby
             ludmila.abrahamova@chnh.hk.caritas.cz, socialni@charita.info
             tel.: 731 598 805 

datová schránka: sqwwbje

adresa: Chotovice 31, 570 01  Litomyšl                                                                                                                   Erbenova 730, 539 01  Hlinsko 

 

Bc. Miroslav Kudrna, sociální pracovník – oblast Skutečsko, Lužsko, Chrudimsko       miroslav.kudrna@chnh.hk.caritas.cz ,  tel. 731 598 801

Bc. Veronika Lipavská, sociální pracovník – oblast Lužsko, Skutečsko, Chrudimsko       veronika.lipavska@chnh.hk.caritas.cz, tel. 731 623 318 

Bc. Veronika Hladká, sociální pracovník – oblast Hlinecko                                                    veronika.hladka@chnh.hk.caritas.cz, tel. 777 736 090

Jarmila Radimecká, pracovník v přímé péči – oblast Hlinecko                       jarmila.radimecka@chnh.hk.caritas.cz, tel. 731 598 808  

Mgr. Dagmar Štanclová, DiS, sociální pracovník – oblast Vysokomýtsko, Choceňsko       dagmar.stanclova@chnh.hk.caritas.cz, tel. 731 630 328 

 

Cíl:

Hlavním cílem je zvýšit sociální integraci a optimální fungování rodin s dětmi, u kterých existuje riziko ohrožení vývoje nebo je vývoj dětí přímo ohrožen v důsledku dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodina nedokáže samostatně, bez vnější pomoci, překonat. Cílem je, aby členové rodiny získali nebo využívali svých dovedností, schopností a znalostí.   

 

Cílová skupina: 

rodiny s dítětem / dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány rodině, těhotné ženě nebo osobě pečující alespoň o jedno dítě, případně více dětí, u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodič/e nedokáží sami bez vnější pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte (dětí). Do cílové skupiny patří i rodiče, kteří usilují o návrat z ústavní péče či náhradní rodinné péče.                          

 

Způsob poskytování: 

 Ambulantní forma                       PO    8:00 – 12:00h / po telefonické dohodě dle potřeby/

osobní konzultace s vedoucím pracovníkem služby dle předem stanoveného termínu na adrese:
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 01  Litomyšl

 Terénní forma                             PO –  PA   7:00 – 18:00h  /případně dle aktuální potřeby/

jedná se o pomoc při podpoře v běžném životě uživatele, který standartními postupy nezvládá a je poskytována v přirozeném prostředí uživatele

 

Kde působíme:

30km od Chotovic

 

Můžeme Vám pomoci s: 

  • ·        základním poradenstvím v řešení běžných záležitostí
  • ·        se zvládáním standartních postupů při řešení nepříznivé situace, podporu a pomoc, 
  • ·        se zvládáním plněním rodičovských povinností (nejasná pravidla týkající se výchovy dětí, nedostatek času na dítě, od zanedbávání - přehnaná tvrdost a péče po absenci výchovných postupů, podpora rodičů v přípravě dětí do školy, …)
  • ·        uplatněním rodičů na trhu práce, pomoc s vypracováním životopisu, doprovod k zaměstnavateli,
  • ·        řešením vztahových potíží, vztahových konfliktů (řešení situace při rozvodu, rozpadu či eliminaci konfliktů mezi rodiči)
  • ·        hledáním bydlení (nevyhovující bytové podmínky)
  • ·        doprovodem a podporou při jednáních na úřadech, soudech, u lékaře, poradnách atd.
  • ·        řešením vztahových problémů v rodině a mezi sourozenci
  • ·        mnoho dalšími činnostmi, při které rodina potřebuje podporu a čím si není jistá

 

Fakultativní služby: NE

Ceník: Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány bezplatně.

 

Pokud nejste spokojeni s našimi službami:

Můžete svoji stížnost podat způsoby uvedenými ZDE


 


logo_opz_up_barevne-big

Finanční prostředky na poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  jsou poskytovány v rámci projektu Rozvoj SAS v Pardubickém kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762

Projekt Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762
je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo smlouvy OSV/18/20776

Doba trvání projektu1.1.2018 – 31. 12. 2019

Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

 

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Plakát A3

 
 

1812040519-a3horizontal

 
 

logo_opz_up_barevne-big

Finanční prostředky na poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v rámci projektu

Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762 je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo smlouvy OSV/18/20776

Doba trvání projektu:

1.1.2018 – 31. 12. 2019

Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

 
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80

 
 

PODPORUJÍ  NÁS


logo_color_rgb

1464096087296_moderni-historicke-mesto