Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Tříkrálová sbírka

V roce 2008, stejně jako v jiných letech, se pracovníci s dobrovolníky charity podíleli na přípravě a samotném průběhu Tříkrálové sbírky. Rozsáhlý terén obcházelo 36 skupinek se svými vedoucími, přinášeli radost, úsměv, potěšili písničkami a malými dárky.

Výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2008 činil 132 980,-Kč, z toho 65 % z finančního výtěžku sbírky bylo použito na částečnou úhradu provozních nákladů projektu Sociálně - pracovní integrace.Vzhledem k tomu ,že je tato služba poskytována bezplatně, je velmi obtížné zajistit na ni finanční prostředky.

Za dobré zorganizování Tříkrálové sbírky je třeba poděkovat všem jejím organizátorům.

Nebyly nalezeny žádné články.
Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80