Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Tříkrálová sbírka 2009

K novoročním zvykům patří Tříkrálová koleda. Začátkem roku 2009 opět vyjšly skupinky koledníků sbírat malé dary, díky nimž se mohou dít velké věci.

Skupinky koledníků se rozešly po 27 obcích v okolí Chotovic, aby svými písněmi a drobnými dárky potěšily všechny, kdo byli ochotni otevřít dveře.

V letošní Tříkrálové sbírce se vybralo 141 421,- Kč, výtěžek sbírky bude využit na motivační projekt.

Nebyly nalezeny žádné články.
Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80