Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Tříkrálová sbírka 2010

 

V obvyklém termínu, hned po Novém roce, vyšly skupinky Tří králů do ulic, aby nás potěšily svým zpěvem a drobnými dárečky.

Naše skupinky chodí v 27 obcích v okolí Chotovic, nejvíce se na ně těší starší lidé, pro některé z nich je to jedna z mála příležitostí setkaní s okolním světem.

Kdo mohl přispěl svým darem do pokladničky a ani koledníci nepřišli zkrátka, vykoledovali si spoustu dobrot.

Výtěžek sbírky byl 127 430,-Kč a byl použit na částečnou úhradu provozních nákladů střediska Sociální integrace.

Nebyly nalezeny žádné články.
Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Plakát A3

 
 

1812040519-a3horizontal

 
 

logo_opz_up_barevne-big

Finanční prostředky na poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v rámci projektu

Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762 je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo smlouvy OSV/18/20776

Doba trvání projektu:

1.1.2018 – 31. 12. 2019

Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

 
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80

 
 

PODPORUJÍ  NÁS


logo_color_rgb

1464096087296_moderni-historicke-mesto