Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Tříkrálová sbírka 2010

 

V obvyklém termínu, hned po Novém roce, vyšly skupinky Tří králů do ulic, aby nás potěšily svým zpěvem a drobnými dárečky.

Naše skupinky chodí v 27 obcích v okolí Chotovic, nejvíce se na ně těší starší lidé, pro některé z nich je to jedna z mála příležitostí setkaní s okolním světem.

Kdo mohl přispěl svým darem do pokladničky a ani koledníci nepřišli zkrátka, vykoledovali si spoustu dobrot.

Výtěžek sbírky byl 127 430,-Kč a byl použit na částečnou úhradu provozních nákladů střediska Sociální integrace.

Nebyly nalezeny žádné články.
Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80