Tříkrálová sbírka  2011

Farní charita Nové Hrady u Skutče se i tento rok zapojila do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita České republiky.

Sbírka proběhla ve dnech 8. a 9. ledna ve 29 obcích a jenom v našem regionu se do sbírky zapojilo 38 skupinek, kterým tímto moc děkujeme.

I když počasí moc nepřálo a dny propršeli, mohli koledníci nad dveře příbytků napsat K+M+B „Christus mansionem benedicat“, což znamená „Kriste žehnej tomuto domu.“ potěšit obyvatele písní My tři králové jdeme k vám a podarovat drobnými dárečky. Děkujeme tímto všem občanům, kteří koledníkům otevřeli a přispěli malým darem, díky němuž se mohou dít velké věci a také těm, kteří nezapomněli ani na naše malé koledníky a dali jim nějakou tu dobrůtku „od cesty“.

Výtěžek Tříkrálové sbírky činil 135 159,- Kč a bude použit na dokončení stavby potravinové pomoci v Chotovicích.

Finanční prostředky, putují na celostátní konto Charity Česká republiky. 35 procent z částky zaslané příslušnou Oblastní nebo Farní charitou zůstává na účtu ČKCH, kde jsou tyto finance připraveny k poskytnutí rychlé humanitární pomoci v případě přírodních katastrof, epidemií, hladomoru či válečných konfliktů v ČR i v zahraničí. 65 procent z částky vybrané v určené oblasti se vrací zpět na realizaci charitních projektů, které musí být projednány a schváleny komisí Diecézních charit.

Záměr Tříkrálové sbírky pro rok 2011

Záměr Tříkrálové sbírky pro rok 2011

Záměr Tříkrálové sbírky pro rok 2011

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Plakát A3

 
 

1812040519-a3horizontal

 
 

logo_opz_up_barevne-big

Finanční prostředky na poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v rámci projektu

Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762 je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo smlouvy OSV/18/20776

Doba trvání projektu:

1.1.2018 – 31. 12. 2019

Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

 
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80

 
 

PODPORUJÍ  NÁS


logo_color_rgb

1464096087296_moderni-historicke-mesto