Tříkrálová sbírka  2011

Farní charita Nové Hrady u Skutče se i tento rok zapojila do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita České republiky.

Sbírka proběhla ve dnech 8. a 9. ledna ve 29 obcích a jenom v našem regionu se do sbírky zapojilo 38 skupinek, kterým tímto moc děkujeme.

I když počasí moc nepřálo a dny propršeli, mohli koledníci nad dveře příbytků napsat K+M+B „Christus mansionem benedicat“, což znamená „Kriste žehnej tomuto domu.“ potěšit obyvatele písní My tři králové jdeme k vám a podarovat drobnými dárečky. Děkujeme tímto všem občanům, kteří koledníkům otevřeli a přispěli malým darem, díky němuž se mohou dít velké věci a také těm, kteří nezapomněli ani na naše malé koledníky a dali jim nějakou tu dobrůtku „od cesty“.

Výtěžek Tříkrálové sbírky činil 135 159,- Kč a bude použit na dokončení stavby potravinové pomoci v Chotovicích.

Finanční prostředky, putují na celostátní konto Charity Česká republiky. 35 procent z částky zaslané příslušnou Oblastní nebo Farní charitou zůstává na účtu ČKCH, kde jsou tyto finance připraveny k poskytnutí rychlé humanitární pomoci v případě přírodních katastrof, epidemií, hladomoru či válečných konfliktů v ČR i v zahraničí. 65 procent z částky vybrané v určené oblasti se vrací zpět na realizaci charitních projektů, které musí být projednány a schváleny komisí Diecézních charit.

Záměr Tříkrálové sbírky pro rok 2011

Záměr Tříkrálové sbírky pro rok 2011

Záměr Tříkrálové sbírky pro rok 2011

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80