Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Tříkrálová sbírka 2014

Milí účastníci a dobrodinci,

ve dnech 4. a 5. 1. 2014 proběhla tradiční tříkrálová sbírka v našich městech a obcích, Bor u Skutče, Dobříkov, Doubravice, Džbánov, Hluboká, Hrušová, Chotěnov, Chotovice, Jarošov, Javorník, Leština, Libecina, Mokrá Lhota, Nové Hrady, Nová Ves, Pěšice, Popovec, Pustina, Příluka, Řepníky, Střemošice, Bílý Kůň, Suchá Lhota, Zádolí, Střihanov, Zderaz, Proseč, Kameničky, Ovčín, Filipov, Dědová, Jeníkov, Hamry, Chlumětín, Vortová, Perálec, Miřetín, Česká Rybná, Předhradí, Štěpánov, Radčice, Zbožnov, Lažany, Žďárec u Skutče, Skuteč, Kladno, Vojtěchov, Raná, Pokřikov, Oflenda, Oldřetice, Mokrýšov, Prosetín, Leštinka, Habroveč, Louka, Kvasín, Otáňka, Skála, Podskála, Vrbětice, Dřeveš, Dubová, Havlovice, Mrákotín, Hlinsko, Trhová Kamenice, Možděnice, Včelákov, Studnice, Miřetice, Svratka, Krouna, Otradov, Rychnov, Holetín, Rváčov a Srní, pod záštitou Oblastní charity Nové Hrady.

Prostřednictvím tohoto článku bychom rádi jménem Oblastní charity Nové Hrady vyjádřili obrovské díky všem starostům, kněžím, vedoucím a koledníkům za jejich ochotu a spolupráci při realizaci letošní sbírky. Nemalé díky patří také Vám dárcům za příspěvky a vlídné přijetí Tří králů. A děkujeme i ostatním dobrovolníkům, kteří jakkoli pomáhali a zasloužili se o bezproblémový průběh sbírky.

Díky Vaší štědrosti letošní celkový výtěžek činí 688 171 Kč. Tímto Vaším darem přispíváte na pomoc lidem v nouzi, kteří jsou na naši pomoc odkázáni. Částí výtěžku podpoříme rekonstrukci domu v Hlinsku, kde nově budou moci nalézt útočiště matky s dětmi v tíživé soc. situaci, a nákup vozidla se speciální úpravou pro ambulantní služby. Část peněz je určena na humanitární pomoc konkrétně do Indie na zřízení dětského večerního vzdělávacího centra v oblasti Karnataka.

Děkujeme a přejeme Vám klidný a požehnaný rok 2014

Oblastní charita Nové Hrady

Přehled vybraných částek

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Plakát A3

 
 

1812040519-a3horizontal

 
 

logo_opz_up_barevne-big

Finanční prostředky na poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v rámci projektu

Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762 je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo smlouvy OSV/18/20776

Doba trvání projektu:

1.1.2018 – 31. 12. 2019

Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

 
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80

 
 

PODPORUJÍ  NÁS


logo_color_rgb

1464096087296_moderni-historicke-mesto