Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Tříkrálová sbírka 2015

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče se každý rok zapojuje do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR.

Během prvních dvou víkendů v lednu se do více jak 91 obcí, které svým územím spadají pod výše uvedenou organizaci, vydalo více než 200 skupinek koledníků na tradiční Tříkrálovou sbírku.

Děti v oblecích a s královskou korunou na hlavě chodily po obcích a za zpěvu koledy My tři králové jdeme k vám, navštěvovaly vaše příbytky a zkratkou KMB - latinského „Christus mansionem benedicat“ neboli „Kristus žehnej tomuto domu“ označovaly jednotlivé dveře.

Díky Vaší štědrosti se vybralo 759 655 Kč a my tak budeme moci ze sbírky podpořit adopci na dálku v Indii, zrealizovat nákup auta se speciální úpravou pro ambulantní služby a začít realizaci úpravy domu v Hlinsku, kde chceme vybudovat tři bytové jednotky a v budoucnu tak poskytnout ubytování především matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci.

Děkujeme všem duchovním otcům, kteří naši sbírku podpořili především duchovním posvěcením. Dále naše díky patří všem starostům obcí, kteří nám poskytli zázemí při počítání jednotlivých pokladniček a věnovali nám svůj čas při organizování celé sbírky. Děkujeme všem koordinátorům, kteří zajišťovali hladký průběh celé sbírky, všem skoro tisícům dobrovolníků, kteří se v pláštích a korunkách vydali, někdy i v ne moc příznivém počasí do ulic. A především moc děkujeme vám, kteří jste svým příspěvkem do charitních pokladniček celou tuto velmi záslužnou akci podpořili a nezapomněli také na sladké odměny pro malé krále, kterým tak činíte nepopsatelnou radost a dáváte jim motivaci pro koledování i v příštích letech.

Blanka Vopařilová ředitelka Oblastní charity Nové Hrady u Skutče

 

Přehled vybraných částek

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Plakát A3

 
 

1812040519-a3horizontal

 
 

logo_opz_up_barevne-big

Finanční prostředky na poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v rámci projektu

Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762 je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo smlouvy OSV/18/20776

Doba trvání projektu:

1.1.2018 – 31. 12. 2019

Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

 
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80

 
 

PODPORUJÍ  NÁS


logo_color_rgb

1464096087296_moderni-historicke-mesto