Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Centrum sociálních služeb Chotovice - Dům sv.Josefa

Chotovice 31, Chotovice, 570 01 Chotovice 31 , 570 01 Vedoucí zařízení: Bc. Lenka Švecová - vedoucí zařízení,pracovník sociálních služeb, Bc. Jana Jílková - vedoucí zařízení
  • Tel.: 461 310 569, 731 598 800
  • Fax: 461 310 570
 
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Seznam lidí:

Bc. Lenka Švecová - vedoucí zařízení,pracovník sociálních služeb Bc. Lenka Švecová - vedoucí zařízení,pracovník sociálních služeb Bc. Jana Jílková - vedoucí zařízení

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80