Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Centrum sociálních služeb sv. Josefa v Chotovicích

Chotovice 31, Litomyšl, 570 01 Vedoucí zařízení: Bc. Lenka Švecová - Sociálně terapeuticé dílny, Denní stacionář, Bc. Jana Jílková - Pečovatelská služba, Osobní asistence, Ludmila Abrahamová - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, metodik, Michal Vopařil - Potravinová banka Pardubice, z. s.
  • Tel.: 461 310 569
 

DSC_0156

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Seznam lidí:

Blanka Vopařilová - Ředitelka Věra Lipavská - Zástupce ředitelky, ekonomka Mgr. Jaroslava Zámečníková - Ekonomka, účetní Bc. Lenka Švecová - Sociálně terapeuticé dílny, Denní stacionář Bc. Jana Jílková - Pečovatelská služba, Osobní asistence Ludmila Abrahamová - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, metodik Michal Vopařil - Potravinová banka Pardubice, z. s.

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Plakát A3

 
 

1812040519-a3horizontal

 
 

logo_opz_up_barevne-big

Finanční prostředky na poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v rámci projektu

Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762 je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo smlouvy OSV/18/20776

Doba trvání projektu:

1.1.2018 – 31. 12. 2019

Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

 
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80

 
 

PODPORUJÍ  NÁS


logo_color_rgb

1464096087296_moderni-historicke-mesto