Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Bc. Lenka Švecová

  • Tel.: 461 310 569, 731 598 809

Organizace:


Seznam zařízení:

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče - pracovník sociálních služeb

Seznam služeb:

Denní stacionář - vedoucí zařízení Sociálně terapeutické dílny - vedoucí zařízení
Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80