Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Charitní pečovatelská služba


  • Tel.: 733 161 623, 731 598 802
 
Chotovice 31, Chotovice, 570 01 Vedoucí služby: Bc. Jana Jílková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:
    • doprava uživatele osobním voze provozovaným poskytovatelem 8,-- Kč/km,
    • podpora při dodržování léčebného režimu,
    • zapůjčení termojídlonosiče,
    • dohled nad uživatelem.

 

Financováno institucemi:

                                                         

Ministerstvo práce a sociálních věcí            Pardubický kraj 

PODPORIL_KV_150x50
Kraj Vysočina

Více o službě ZDE


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Jana Jílková - vedoucí zařízení
Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80