Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi


  • Tel.: 461 310 569, 731 598 805
 
Chotovice 31, Chotovice, 570 01 Vedoucí služby: Ludmila Abrahamová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Financováno institucemi:

                                                

Ministerstvo práce a sociálních věcí            Pardubický kraj

PODPORIL_KV_150x50
Kraj Vysočina

Více o služběZDE

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ludmila Abrahamová - vedoucí zařízení
Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80