Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

Adresář Charity ČR

Ludmila Abrahamová

vedoucí Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, metodik
Tel: 731 598 805    ludmila.abrahamova882/882chnh.hk.caritas.cz
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Ludmila Hladká

vedoucí služeb Ošetřovatelská služba a Domácí hospicová péče
Tel: 777 736 091    charita_hl815/815xaz.cz
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Jaroslav Hladký

půjčovna kompenzačních pomůcek - Hlinsko
Tel: 739 208 449   
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Bc. Jana Jílková

vedoucí služeb Pečovateslká služba a Osobní asistence
Tel: 469 310 569, 733 161 623    pecovatelky759/759charita.info
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Věra Lipavská

zástupce ředitele, 2. statutární zástupce, pokladní, mzdová účetní
Tel: 461 310 569, 731 598 883    pokladni330/330charita.info
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Bc. Lenka Švecová

vedoucí služeb Denní stacionář a Sociálně terapeutické dílny
Tel: 461 310 569, 731 598 809    dcmladez576/576charita.info
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Michal Vopařil

vedoucí Potravinová banka Pardubice
Tel: 731 598 884   
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Blanka Vopařilová

ředitelka, statutární zástupce
Tel: 461 310 569, 731 598 800    reditel481/481charita.info
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Mgr. Jaroslava Zámečníková

ekonomka, účetní
Tel: 720 341 880, 461 310 569    jarmila.zamecnikova712/712chnh.hk.caritas.cz
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Plakát A3

 
 

1812040519-a3horizontal

 
 

logo_opz_up_barevne-big

Finanční prostředky na poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v rámci projektu

Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762 je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo smlouvy OSV/18/20776

Doba trvání projektu:

1.1.2018 – 31. 12. 2019

Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

 
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80

 
 

PODPORUJÍ  NÁS


logo_color_rgb

1464096087296_moderni-historicke-mesto