Kontakty

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 737 170 936, 731 626 470
Novosady 1597, Holešov, 769 01
Vedoucí služby: Ingrid Vaculíková - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Ingrid Vaculíková - vedoucí
Bc. Renata Leskovjanová, DiS. - sociální pracovnice