Příprava na příchod klientů zpět k nám do našich služeb

více zde

Rozšíření Centra sociálních služeb v Chotovicích

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ! Na základně nařízení vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu budou od pondělí 16.3.2020 až do odvolání uzavřeny SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY A DENNÍ STACIONÁŘ  v domě sv. Josefa v Chotovicích a v domě sv. Anežky v Hlinsku. Provoz ostatních služeb není omezen.

Centrum sociálních služeb sv. Josefa v Chotovicích

Více o službách v Chotovicích a okolí

Centrum sociálních služeb sv. Anežky v Hlinsku

více o službách v Hlinsku a okolí

Potravinová banka

Více o službě

Potravinová banka v reportáži ČT

Každý člověk je pro nás důležitý

O nás

Posláním Oblastní Charity Nové Hrady u Skutče  je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání.


Naším posláním je pomáhat lidem v nouzi tak, aby vedli život odpovídající jejich důstojnosti, podporovat je v samostatnosti a v aktivaci vlastních sil a možností, a doprovázet je v obtížné situaci. 

Více o naší organizaci
Parallax

Aktuality

Děkujeme našim partnerům

Charita ČR
MPSV
RODINNÁ ENERGIE a.s.
VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL
PARDUBICKÝ KRAJ
MMR
EU
Charita ČR
MPSV
RODINNÁ ENERGIE a.s.
VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL
PARDUBICKÝ KRAJ
MMR
EU
Charita ČR
MPSV
RODINNÁ ENERGIE a.s.
VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL
PARDUBICKÝ KRAJ
MMR
EU
Charita ČR
MPSV
RODINNÁ ENERGIE a.s.
VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL
PARDUBICKÝ KRAJ
MMR
EU
Charita ČR
MPSV
RODINNÁ ENERGIE a.s.
VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL
PARDUBICKÝ KRAJ
MMR
EU
Charita ČR
MPSV
RODINNÁ ENERGIE a.s.
VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL
PARDUBICKÝ KRAJ
MMR
EU
Charita ČR
MPSV
RODINNÁ ENERGIE a.s.
VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL
PARDUBICKÝ KRAJ
MMR
EU
Charita ČR
MPSV
RODINNÁ ENERGIE a.s.
VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL
PARDUBICKÝ KRAJ
MMR
EU
Charita ČR
MPSV
RODINNÁ ENERGIE a.s.
VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL
PARDUBICKÝ KRAJ
MMR
EU
Charita ČR
MPSV
RODINNÁ ENERGIE a.s.
VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL
PARDUBICKÝ KRAJ
MMR
EU