Materiální sbírka pro Moravu

Ve dnech 30.6.2021 – 2.7.2021 probíhala v Hlinsku a Chotovicích materiálová sbírka na pomoc lidem postiženým tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku. Touto cestou děkuje všem dárcům za poskytnuté dary, které budou během příštích dnů zavezeny potřebným. Vše konzultujeme s koordinačním týmem. Děkujeme i za finanční příspěvky, které zasíláte na speciální  bankovní účty. O další pomoci Vás budeme informovat prostřednictvím medií. Přejeme Vám klidné a pohodové léto  prožité se svými blízkými.    
více informací

Rozšíření Centra sociálních služeb v Chotovicích

Centrum sociálních služeb sv. Josefa v Chotovicích

Více o službách v Chotovicích a okolí

Centrum sociálních služeb sv. Anežky v Hlinsku

více o službách v Hlinsku a okolí

Potravinová banka

Více o službě

Každý člověk je pro nás důležitý

O nás

Posláním Oblastní Charity Nové Hrady u Skutče  je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání.


Naším posláním je pomáhat lidem v nouzi tak, aby vedli život odpovídající jejich důstojnosti, podporovat je v samostatnosti a v aktivaci vlastních sil a možností, a doprovázet je v obtížné situaci. 

Více o naší organizaci
Parallax

Aktuality

Děkujeme našim partnerům

Charita ČR
MPSV
RODINNÁ ENERGIE a.s.
VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL
PARDUBICKÝ KRAJ
MMR
EU
Nadace Proměny Karla Komárka
Charita ČR
MPSV
RODINNÁ ENERGIE a.s.
VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL
PARDUBICKÝ KRAJ
MMR
EU
Nadace Proměny Karla Komárka
Charita ČR
MPSV
RODINNÁ ENERGIE a.s.
VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL
PARDUBICKÝ KRAJ
MMR
EU
Nadace Proměny Karla Komárka
Charita ČR
MPSV
RODINNÁ ENERGIE a.s.
VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL
PARDUBICKÝ KRAJ
MMR
EU
Nadace Proměny Karla Komárka
Charita ČR
MPSV
RODINNÁ ENERGIE a.s.
VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL
PARDUBICKÝ KRAJ
MMR
EU
Nadace Proměny Karla Komárka
Charita ČR
MPSV
RODINNÁ ENERGIE a.s.
VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL
PARDUBICKÝ KRAJ
MMR
EU
Nadace Proměny Karla Komárka
Charita ČR
MPSV
RODINNÁ ENERGIE a.s.
VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL
PARDUBICKÝ KRAJ
MMR
EU
Nadace Proměny Karla Komárka
Charita ČR
MPSV
RODINNÁ ENERGIE a.s.
VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL
PARDUBICKÝ KRAJ
MMR
EU
Nadace Proměny Karla Komárka
Charita ČR
MPSV
RODINNÁ ENERGIE a.s.
VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL
PARDUBICKÝ KRAJ
MMR
EU
Nadace Proměny Karla Komárka
Charita ČR
MPSV
RODINNÁ ENERGIE a.s.
VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL
PARDUBICKÝ KRAJ
MMR
EU
Nadace Proměny Karla Komárka