Osobní asistence

Kde nás najdete

Adresa

Chotovice 31, Litomyšl 57001

Provozní doba

v době 7:00 - 18:00 hod

Oblast působnosti

Službu poskytujeme v okruhu 30-ti km od Chotovic v rámci Pardubického kraje

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Osobní asistence

Typ služby
Osobní asistence

Poskytovatel
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Kraj
Pardubický kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Bc. Jana Jílková

Registrační číslo služby
5171150

Poslání a cíle

Posláním služby osobní asistence je zajištění podpory a pomoci uživatelům patřícím do okruhu osob, aby mohli žít co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a podporovat je v nezávislém životě při zachování  přirozených sociálních vazeb.

Zásady

Spolupráce – uživatel je rovnocenným partnerem – aktivním působením je podporována jeho     samostatnost

  • posilování, udržování schopností a dovedností, v případě potřeby podpora a pomoc
  • s rodinou uživatele, jeho blízkými – účast na péči o uživatele
  • s dalšími institucemi a službami

Komunikace- dobré nastavení služby - řešení individuálních potřeb uživatele

  • informovanost uživatele (zákonného zástupce), jeho rodiny a okolí o službě, případně dalších službách, poskytování základního sociálního poradenství

Profesionální přístup – dodržování nastavených pravidel a postupů, nestranný postoj při práci, komunikaci a jednání s uživatelem (zákonným zástupcem), dodržování lidských práv a základních svobod, poskytování služeb v náležité kvalitě

Důstojnost – pomoc uživateli vést život v souladu s jeho přáními a potřebami, tak jak je zvyklý

Důvěra – vytvoření pocitu důvěry ze strany uživatele, zákonného zástupce

Empatie – schopnost vcítit se do pocitů a situace uživatele

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služby

  • doprava uživatele osobním voze provozovaným poskytovatelem

Další informace

Financováno institucemi:

                                          

Ministerstvo práce a sociálních věcí            Pardubický kraj

Více o službě ZDE