DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE

Vedoucí služby: Ludmila Hladká,

                              tel. 777 736 091

                              email: ludmila.hladka@chnh.hk.caritas.cz

Adresa: Erbenova 730, Hlinsko 

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením bez rozdílu věku

 

 • Domácí hospicová péče  je poskytována v rámci ošetřovatelské služby Oblastní charity Nové Hrady - Centrum sociálních služeb sv. Anežky v Hlinsku
 • Domácí hospic poskytuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocného člověka v jeho domácím prostředí a podporu jeho nejbližších.
 • Péči zajišťuje hospicový tým vzdělaný v paliativní péči o péči rozhoduje lékař 
 • Výkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
 • Není limit poskytovaných počtem výkonů a vše se řídí podle stavu pacienta.
 • Dostupnost 24 hodina denně, 7 dní v týdnu.
 • Služba se poskytuje i několikrát denně, podle potřeby pacienta.

Pro zajištění Domácí hospicové péče máme k dispozici tyto přístroje:

 • Infusomat P - infuzní pumpa [B.Braun]
 • Perfusor Compact - injekční dávkovač [B.Braun]
 • Dynamic II. - elektrická odsávačka [Cheirón]
 • Krober - kyslíkový koncentrátor [Krásný]
 • též možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek ZDE