PODPORA A DOTACE

  • formou finančního daru na činnost a podporu Oblastní charity Nové Hrady u Skutče na základě darovací smlouvy 
  • formou pomoci při zapojení se do Tříkrálové sbírky a Sbírky potravin
  • formou věcného daru do tomboly na Charitní ples

V případě jakéhokoliv zájmu pomoci Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče nás kontaktujte na tel. 461310569.