PEČOVATELSKÁ SLUŽBAVedoucí služby:
Bc. Jana Jílková
                            pecovatelky@charita.info, jana.jilkova@chnh.hk.caritas.cz
                            tel: 733 161 623

Sociální pracovník pro oblast Chotovic: Bc. Josef Šmolík, socprac@charita.info, 731 598 802
Sociální pracovnice pro oblast Hlinska: Bc. Kamila Pilařová,Dis., kamila.pilarova@chnh.hk.caritas.cz, 733 694 966                        Sociální pracovnice pro oblast Hlinska: Mgr. Jana Boháčová, jana.bohacova.chnh.hk.caritas.cz, 737 213 902

Kde nás najdete: Chotovice 31, 570 01, Litomyšl 
                             Erbenova 730, Hlinsko, 539 01, Hlinsko v Čechách

Centrum sociálních služeb sv. Anežky v Hlinsku

Centrum sociálních služeb sv. Josefa v Chotovicích

Cílem pečovatelské služby je uživatel, který může důstojně zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí, který je schopen si zachovat v co nejvyšší možné míře své schopnosti, dovednosti a zvyklosti, který může udržovat a uplatňovat vztahy a kontakty se svým okolím, kterému je při zajištění potřebné podpory a pomoci řešena jeho nepříznivá sociální situace

Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením (od 19-ti let)

Způsob poskytování:
terénní

Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy; pomoc při zajištění chodu domácnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím


Fakultativní služby: podpora při dodržování léčebného režimu, doprava uživatele osobním vozem provozovaným poskytovatelem 8,-- Kč/km, zapůjčení termojídlonosiče, dohled nad uživatelem

Služba je poskytována v domácnosti uživatelů služeb v okruhu do 20-ti km od Chotovic a od Hlinska, dle potřeb klienta také mimo domácnost.

Pečovatelská služba je poskytována denně v čase od 7:00h – 18:00 hod., na základě individuální domluvy s uživatelem a v souladu s personální kapacitou i v jiný čas.

Kapacita služby: 320 klientů

Údaje z registru poskytovatelů sociálních služeb

Ceník služeb pečovatelská služba

Informace o zpracování osobních údajů

PS popis realizace služby

verejny zavazek PS