TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tříkrálová sbírka je celorepubliková akce, která navazuje na tradiční koledování na Tři krále (6. ledna). Tříkrálová sbírka, je sbírka celonárodní a hlavním účelem této sbírky je především pomoci lidem s postižením, nemocným, seniorům, matkám v tísni... a dalším sociálně potřebným.Dary od obyvatel vybírají koledníci, kteří chodí ve skupinkách po čtyřech - vedoucí skupiny a 3 děti, které představují tři krále. Vedoucí skupinky je člověk starší 15-ti let, který má u sebe průkaz koledníka potvrzený pořádající Charitou.

LETOŠNÍ JUBILEJNÍ DVACÁTÝ ROČNÍK - VÍCE JAK 100 MILIONŮ KORUN

Když před dvaceti lety vyšli do ulic první dobrovolníci v pláštích s korunami na hlavách, nikdo netušil, že si tato akce získá takovou velkou popularitu a zvedne se vlna solidarity lidí, kteří se snaží pomoci těm, kteří ro nejvíce potřebují. Nyní se pohybuje výtěžek kolem 112 milionů korun v celé České Republice a to zatím nejsou spočítány všechny pokladničky. Přesné výsledky můžete sledovat na webu sbírky https://www.trikralovasbirka.cz/

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM ZÚČASTNĚNÝM

Za touto akcí stojí obrovské množvství lidí a tímto bych za naší Charitu bych ráda poděkovala všem dobrovolníkům, malým koledníkům, vedoucím skupinek, dárcům a všem, kteří se na sbírce podílejí. Velice si toho vážíme a věřte, že bez Vás bychom  nikdy nemoly dosáhnout na tuto rekordní částku, kterou se nám letos podařilo vybrat a ta činní          1 056 247 Kč.

 

82121168_469017663786314_7548300702259347456_n

VYHLAŠUJEMA TŘÍKRÁLOVOU FOTOSOUTĚŽ https://www.trikralovasbirka.cz/novinky/vyhlasujeme-trikralovou-fotosoutez/