2023

 

 

Tříkrálová sbírka je celorepubliková akce, která navazuje na tradiční koledování na Tři krále (6. ledna). Tříkrálová sbírka, je sbírka celonárodní a hlavním účelem této sbírky je především pomoci lidem s postižením, nemocným, seniorům, matkám v tísni... a dalším sociálně potřebným. V letošním roce budou moci tisíce koledníků vyrazit do ulic a svým zpěvem potěšit vaše domácnosti.

Věříme, že do našich domovů přinesou radostné poselství Vánoc i v této nelehké době. Až u vás zazvoní, přispějte jim prosím také do kasičky na pomoc nemocným a potřebným.

KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ. DĚKUJEME!

271179707_176943937967033_9084481752937444231_n

KOMU SBÍRKA POMŮŽE

Tříkrálová sbírka pomůže nemocným a potřebným především v regionech, kde se sbírka koná.Část výnosu bude věnována na humanitární pomoc do zahraničí - dobročinné projekty pro chudé rodiny s dětmi a potřebné lidi v Indii, které realizuje Diecézní charita Hradec Králové. Konkrétně to jsou kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi, dětské večerní vzdělávání (v oblasti Bangalore) a podpora nemajetných školáků a studentů VŠ (v oblasti Belgaum).

Ve většině regionů bude možné sbírku podpořit také příspěvkem do statické kasičky v charitních zařízeních, kostelech, na úřadech a v obchodech. Lidé mohou přispět i bezhotovostním darem na účet sbírky (do 31. ledna) nebo do online pokladničky na webu www.trikralovasbirka.cz, kde lze podpořit i přímo Charitu ve své oblasti a přehrát si požehnání od kněze Zbigniewa Czendlika z Lanškrouna.

více info o TKS z naší charity najdete na https://novehrady.charita.cz/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-aktualne/