TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tříkrálová sbírka je celorepubliková akce, která navazuje na tradiční koledování na Tři krále (6. ledna). Tříkrálová sbírka, je sbírka celonárodní a hlavním účelem této sbírky je především pomoci lidem s postižením, nemocným, seniorům, matkám v tísni... a dalším sociálně potřebným. V loňském roce měla sbírka bohužel úplně odlišnou formu koledování než jak jsme byli zvyklí v minulých letech. Kvůli pandemii nemohly do ulic vyrazit malý koledníci a svým zpěvem potěšit vaše domácnosti. Kasičky byly umístěny na veřejných místech, kde bylo možné přispět. V letošním roce je situace sice stále složitá, ale naši koledníci Vás návštívili a rozdávali radost a boží požehání u Vašich dveří dne 8. ledna 2022

Dále je možné přispívat stále online formou do ONLINE KASIČKY po celý rok 2022.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM ZÚČASTNĚNÝM

Za touto akcí stojí obrovské množvství lidí a tímto bych za naší Charitu bych ráda poděkovala  dobrovolníkům, dárcům a všem, kteří se této akce zúčastní a do příprav vkládají velké usilí a své srdce.

kasička