TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tříkrálová sbírka je celorepubliková akce, která navazuje na tradiční koledování na Tři krále (6. ledna). Tříkrálová sbírka, je sbírka celonárodní a hlavním účelem této sbírky je především pomoci lidem s postižením, nemocným, seniorům, matkám v tísni... a dalším sociálně potřebným. V letošním roce měla bohužel úplně odlišnou formu koledování než jak jsme byli zvyklí v minulých letech. Kvůli pandemii nemohly do ulic vyrazit malý koledníci a svým zpěvem potěšit vaše domácnosti. Kasičky byly umístěny na veřejných místech, kde bylo možné přispět. Dále je možné přispívat stále online formou do ONLINE KASIČKY až do 30. dubna 2021.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM ZÚČASTNĚNÝM

Za touto akcí stojí obrovské množvství lidí a tímto bych za naší Charitu bych ráda poděkovala  dobrovolníkům, dárcům a všem, kteří nám umožnili v letošním roce umístit naše pokladničky na veřejená místa. Bohužel jsme v tomto roce nemohli slyšet zpěv malých koledníků a přispět bylo možné alespoň na některých vybraných místech.  

kasička