Denní stacionář

Chcete se naučit samostatnosti?

Sociálně terapeutické dílny

Pojďte se s námi naučit pracovat

Pečovatelská služba

Staráte se doma o seniora?

Sociálně aktivizační služby

Jste rodina a potřebujete pomoci?

Rodinné centrum Mikeš

Máte doma předškoláčka?

15440452_1290224297715872_7102838087687586946_oTříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je akce, která navazuje na tradiční koledování na Tři krále (6. ledna). Tříkrálová sbírka, je sbírka celonárodní a hlavním účelem téro sbírky je především pomoci lidem s postižením, nemocným, seniorům, matkám v tísni... a dalším sociálně potřebným. Desetina výnosu ze sbírky, je určena také na humanitární pomoc do zahraničí (v roce 2010 byl výtěžek sbírky poskytnut na pomoc na Haiti po ničivém zemětřesení).

Dary od obyvatel vybírají koledníci, kteří chodí ve skupinkách po čtyřech - vedoucí skupiny a 3 dětí, které představují tři krále. Vedoucí skupinky je člověk starší 15-ti let, který má u sebe průkaz koledníka potvrzený pořádající Charitou.

Skupinka je vybavena zapečetěnou pokladničkou s logem Charity.

Tříkrálová sbírka je největší sbírka na území České republiky.

Tříkrálová sbírka 2018

Nový rok se pomalu blíží a s ním i tradiční Tříkrálová sbírka.
V oblasti Chotovic, Skutče a Hlinska potkáte naše koledníky
v sobotu 6. a neděli 7. ledna 2018.

Tříkrálová sbírka 2017

 
HOTOVO, SPOČÍTÁNO!
Tříkrálová sbírka je úspěšně za námi a my se nyní můžeme pochlubit výsledkem. V naší oblasti se vybralo krásných 866 295,- Kč a to je o sto tisíc korun více než v loňském roce.
Děkujeme všem dárcům, byli jste opět neskutečně štědří.
Celkové výnosy v jednotlivých regionech k vidění zde: http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/

Poděkování

Tříkrálová koleda 2016 skončila

Výsledky tříkrálové sbírky 2016

Všem, kdo se jakkoli podíleli na přípravě a hladkém průběhu letošní sbírky, děkujeme.
Oblastní charita Nové Hrady

Tříkrálová sbírka celostátně již počtrnácté

Tři králové z Jedovnic na Blanensku

Již počtrnácté pořádá Charita ČR Tříkrálovou sbírku. Počátkem ledna tradičně vyjdou do ulic měst a obcí koledníci, aby popřáli šťastný nový rok a poprosili o finanční dar do zapečetěné pokladničky na pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou anebo neumějí.

Tříkrálová sbírka 2019
Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 461310569. Děkujeme.
 

Plakát A3

 
 

1812040519-a3horizontal

 
 

logo_opz_up_barevne-big

Finanční prostředky na poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v rámci projektu

Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762 je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo smlouvy OSV/18/20776

Doba trvání projektu:

1.1.2018 – 31. 12. 2019

Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.

 
 

Pardubický kraj000613PODPORIL_KV_240x80

 
 

PODPORUJÍ  NÁS


logo_color_rgb

1464096087296_moderni-historicke-mesto