KDO JSME

 • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče je nestátní neziskovou církevní právnickou organizací, poskytuje sociální služby podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  Oblastní charita Nové Hrady vznikla v roce 1993. Postupem času t.č. Farní charita Nové Hrady u Skutče rozšiřovala své pole působnosti a v roce 2000 bylo uvedeno do provozu středisko pečovatelské služby. Následně se přidal Denní stacionář v Chotovicích a další služby.
 • V roce 2012 se Farní charita Nové Hrady u Skutče sloučila s Farní charitou v Hlinsku a vznikla tak Oblastní charita Nové Hrady u Skutče. Tímto se rozšířila naše působnost o další oblast. V celé oblasti poskytujeme terénní služby - zdravotnické služby, pečovatelskou službu, službu osobní asistence a službu pro rodiny s dětmi. Dále poskytujeme ambulantní služby v Hlinsku a Chotovicích - Denní stacionář, Sociálně terapeutické dílny. Svou činností a poskytováním služeb pokrýváme oblast, která zasahuje v rámci okresů Svitavy, Ústí nad Orlicí, Chrudim a okrajově kraje Vysočina.
 • Nedílnou součástí jsou doplňkové služby, které zkvalitňují naše sociální služby. Jde o Potravinovou banku Pardubice, Půjčovnu kompenzačních pomůcek a Rodinné centrum Mikeš. V roce 2011 vznikla dceřiná společnost PERCHAR, s. r. o., která je chráněnou dílnou. 
 • Posláním Oblastní charity Nové Hrady u Skutče je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání. Naším dalším posláním je pomáhat lidem v nouzi tak, aby vedli život odpovídající jejich důstojnosti, podporovat je v samostatnosti vlastních sil a možností, a doprovázet je v obtížné situaci. 

KAM PATŘÍME

Zřizovatelem je Biskupství královéhradecké
Jsme členem organizace Charita Česká republika, která je v rámci své sítě Charit největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v ČR.
Charita ČR je členem mezinárodní sítě charitních organizací světa – Caritas Internationalis a také jejího evropského regionu – Caritas Europa.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
 • Zapsaná v Rejstříku církevních právnických osob
 • vedený Ministerstvem kultury pod číslem 8/1-04-712/1996
 • IČO: 601 024 11
 • DIČ: CZ 601 024 11
 • datová schránka ID: aoz9xh 
 • Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,číslo účtu 132 360 0339/0800
 • Statutární zástupce: ředitelka Blanka Vopařilová
 • Chotovice 31, Litomyšl 570 01

 

KDE NÁS NAJDETE 

 • Centrum sociálních služeb sv. Josefa v Chotovicích, Chotovice 31, 570 01  Litomyšl
 • Centrum sociálních služeb sv. Anežky v Hlinsku, Erbenova ulice 730, 539 01  Hlinsko 

REGISTROVANÉ SLUŽBY

 • Pečovatelská služba
 • Osobní asistence
 • Denní stacionář
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Další poskytované služby:

 • Ošetřovatelská služba
 • Domácí hospicová péče
 • Rodinné centrum Mikeš
 • Potravinová banka Pardubice, z. s. 
 • Perchar, s. r. o.
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek