SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou sociální služby poskytované podle §65 zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách.                                                                                                                                                               Poskytujeme sociální, vzdělávací a terapeutické služby rodinám s dětmi. Ve spolupráci s rodinou se snažíme předcházet umísťování dětí mimo jejich vlastní rodinu. Pomáháme rodinám zvládnout nepříznivou sociální situaci,  snažíme se najít řešení a pomoci.

Spolupracujeme s Orgány sociálně právní ochrany dětí Městských úřadů Vysoké Mýto, Hlinsko, Chrudim aj.

Kontakt na službu: 

Mgr. Dagmar Štanclová, vedoucí služby
             email: dagmar.stanclova@chnh.hk.caritas.cz,  socialni@charita.info
             tel.: 731 598 805 

datová schránka: aoz9xh

adresa: Chotovice 31, 570 01  Litomyšl                                                                                                                                                                  Erbenova 730, 539 01  Hlinsko 

 • Jana Teplá, pracovník přímé péče  – oblast Hlinecko                                                                        jana.tepla@chnh.hk.caritas.cz,  tel. 731 630 328
 • Lenka Doležalová, Dis., sociální pracovník – oblast Lužsko, Vysokomýtsko                            lenka.dolezalova@chnh.hk.caritas.cz, tel. 731 623 318                                                         
 • Bc. Veronika Hladká, sociální pracovník – oblast Hlinecko                                                                  veronika.hladka@chnh.hk.caritas.cz, tel. 777 736 090                                                                                                
 • Jarmila Radimecká, pracovník v přímé péči – oblast Lužsko, Vysokomýtsko                            jarmila.radimecka@chnh.hk.caritas.cz, tel. 731 598 808  
 • Dana Voleská, Dis., sociální pracovník - oblast Vysokomýtsko, Lužsko, Choceňsko                dana.voleska@chnh.hk.caritas.cz, tel. 734 726 048                                                                                                                 

 

Cíl: Hlavním cílem je zvýšit sociální integraci a optimální fungování rodin s dětmi, u kterých existuje riziko ohrožení vývoje nebo je vývoj dětí přímo ohrožen v důsledku dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodina nedokáže samostatně, bez vnější pomoci, překonat. Cílem je, aby členové rodiny získali nebo využívali svých dovedností, schopností a znalostí.   

Cílová skupina: rodiny s dítětem / dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány rodině, těhotné ženě nebo osobě pečující alespoň o jedno dítě, případně více dětí, u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodič/e nedokáží sami bez vnější pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte (dětí). Do cílové skupiny patří i rodiče, kteří usilují o návrat z ústavní péče či náhradní rodinné péče.                          

Způsob poskytování:     Ambulantní forma                       PO    8:00 – 12:00h / po telefonické dohodě dle potřeby/

osobní konzultace s vedoucím pracovníkem služby dle předem stanoveného termínu na adrese:
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 01  Litomyšl

                                          Terénní forma                             PO –  PA   7:00 – 18:00h  /případně dle aktuální potřeby/

jedná se o pomoc při podpoře v běžném životě uživatele, který standartními postupy nezvládá a je poskytována v přirozeném prostředí uživatele

Kapacita: 25 rodin terénní forma/ 4 rodiny ambulantní forma

Kde působíme:  30km od Chotovic

Můžeme Vám pomoci s:

 • základním poradenstvím v řešení běžných záležitostí
 • se zvládáním standartních postupů při řešení nepříznivé situace, podporu a pomoc, služba je poskytována v přirozeném prostředí,
 • uplatněním rodičů na trhu práce, pomoc s vypracováním životopisu, doprovod k zaměstnavateli,
 • řešením vztahových potíží, vztahových konfliktů (řešení situace při rozvodu, rozpadu či eliminaci konfliktů mezi rodiči)
 • hledáním bydlení (nevyhovující bytové podmínky)
 • doprovodem a podporou při jednáních na úřadech, soudech, u lékaře, atd.
 • řešením vztahových problémů v rodin
 • se zvládáním plněním rodičovských povinností (nejasná pravidla týkající se výchovy dětí, nedostatek času na dítě, od zanedbávání - přehnaná tvrdost a péče po absenci výchovných postupů, podpora rodičů v přípravě dětí do školy, …)
 • mnoho dalšími činnostmi, které rodina dostatečně nezvládá

Fakultativní služby: NE

Ceník: Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány bezplatně.

Dokumenty ke stažení: 

 


 


Logo OPZ barevné

Finanční prostředky na poskytování služby Sanace rodiny jsou poskytovány v rámci projektu Rozvoj SAS v Pardubickém kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762

Projekt Rozvoj SAS v Pardubickém kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0007762
je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo smlouvy OSV/18/20776

Doba trvání projektu: 1.1.2018 – 31. 12. 2019

Cíl projektu: podpora rodiny jako celku, podpora rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální začleňování.