JAK POMÁHÁME

Poskytujeme sociální, zdravotní a humanitární služby. Hlavním cílem našich služeb je ochrana člověka v jeho důstojnosti od početí až po přirozenou smrt. Tam, kde se člověk ocitá v různorodých situacích ohrožení nebo nouze, jsou pracovníci charity zavázáni poskytovat mu účinnou pomoc a zároveň podněcovat jeho samostatnost a schopnosti svépomoci.

Doprovázíme a podporujeme setrvání lidí v jejich domácím prostředí, při zachování jejich sociálních vazeb, vlastního životního stylu i zvyklostí, pomáháme předcházet všem formám sociálního vyloučení lidí, kteří z důvodu nemoci, věku či jiného handicapu přestávají být soběstační.

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče je nestátní neziskovou církevní právnickou organizací, poskytuje sociální služby podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poskytované služby: