ZÁMĚR

  • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

    • Nákup kompenzačních pomůcek pro naše klienty (v prostorách stacionáře potřebujeme vybudovat pojezdové kolejnice pro přesun imobilních klientů po domě); Projekt React (spoluúčast na projektu React - zakoupení hybridních vozidel pro sociální služby - 20 ks -, pokud by projekt React nedopadl tak bychom rádi zakoupili další vozidla pro ošetřovatelskou službu); Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí  (projekty v Indii kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bengalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum) Mimořádné situace (krytí nákladů při odstraňování následků povodní, požárů apod.)

      725 000 Kč