ZÁMĚR

 • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

  • Nákup svozového vozidla s rampou - pro ambulantní služby plánujeme zakoupit devítimístné vozidlo s hydraulickou rampou a uchycením pro dva vozíky. Toto vozidlo budeme denně využívat pro svoz a rozvoz klientů denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen. V pečovatelské službě budeme toto vozidlo využívat pro cesty imobilních klientů k lékaři, nebo zařizování běžných úředních záležitostí. Hydraulická rampa ulehčí práci našim pracovníkům a je velmi komfortní pro naše uživatele.

   300 000 Kč
  • Nákup kompenzačních pomůcek pro naše klienty - v prostorách stacionáře potřebujeme vybudovat pojezdové kolejnice pro přesun imobilních klientů po domě. Dále chceme zakoupit nájezdovou rampu do svozového vozidla, které užíváme pro všechny služby naší organizace.

   344 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitních projektů v zahraničí- projekty v Indii: Kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalora, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   35 000 Kč
  • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   21 000 Kč