ZÁMĚR

 • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

  • Revitalizace zahrady u centra sociálních služeb v Chotovicích - záměrem projektu je revitalizace zahrady u Domu sv. Josefa. Chceme vybudovat zahradu ve stylu středověkých klášterních zahrad, která bude zpřístupněna veřejnosti. Členění zahrady do tří částí, vytvoří bylinkovou aromaterapeutickou část, rozárium a užitkovou zahradu s divokým koutkem. Revitalizovaná plocha je 2250 m2.
   Našim záměrem, je zejména rozšíření možnosti pracovní terapie pro uživatele služby sociálně terapeutické dílny a vytvoření klidné zóny, pro klienty denního stacionáře, pečovatelské služby a osobní asistence.
   Dále bude zahrada, respektive altán na zahradě sloužit pro poskytování supervizí, intervizí a školení pro

   644 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii, kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   35 000 Kč
  • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů.

   21 000 Kč