Rozšíření Centra sociálních služeb Chotovice

Projekt: Rozšíření Centra sociálních služeb Chotovice

Je spolufinancován Evropskou unií.
V rámci projektu bude realizována přístavba ke stávajícímu objektu Centra sociálních služeb Chotovice, které je již od roku 2006 provozováno žadatelem. Bude pořízeno vozidlo pro terénní služby. Dojde tak k rozšíření zázemí pro poskytování 5 druhů registrovaných sociálních služeb, ke zkvalitnění služeb pro uživatele, ke zlepšení pracovního prostředí pro pracovníky v sociálních službách. Realizací projektu dojde k významnému zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v regionu MAS Litomyšlsko.

IROP

Centrum sociálních služeb sv. Josefa v Chotovicích