SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Kontakt na službu:

 Vedoucí služby: Bc. Lenka Švecová

Místo poskytování:

Cíl
Cílem poskytované služby je posílení samostatnosti, získání dovedností pro praktický život, především v oblastech péče o sebe, domácnost apod., smysluplné trávení volného času, navazování sociálních vztahů, udržování pravidelného kontaktu naplňováním individuálních potřeb. Smyslem je především podpora k vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Cílové skupiny: Osoby se zdravotním postižením, mládež ohrožená společensky nežádoucími jevy (do 26 let) a osobám, které vedou riziková způsob života, nebo jím jsou ohroženy, ve věku od 16 do 64 let.

Způsob poskytování: ambulantně

Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Kapacita služby: 20 klinetů

Fakultativní činnosti (aktivity nad rámec základních činností, které se poskytují za úhradu případných nákladů určených individuálně podle druhu činností) - doprava.

Místo poskytování sociální služby a otevírací doba
Chotovice - Dům sv. Josefa, Chotovice 31, 570 Litomyšl, pondělí až pátek od 7:00 do 15:30
Hlinsko – Erbenova 730, 539 01 Hlinsko, pondělí až pátek od 7:00 do 15:30

Popis realizace

Informace o zpracování osobních údajů

Ceník služeb sociálně terapeutické dílny 2022.docx

Údaje z registru poskytovatelů sociálních služeb

Veřejný závazek