Kontakty

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 581 299 846
Šířava 1295/27, Přerov, 750 02
Vedoucí služby: Mgr. Klára Mimani - vedoucí/sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

 

Adresa: Šířava 1295/27, 750 02 Přerov.

Charitní pečovatelská služba vznikla v roce 1992 jako jedno ze zařízení Charity Přerov, která je nestátní neziskovou organizací a je samostatnou složkou Arcidiecézní charity Olomouc a součástí Římskokatolické církve. Člověk byl stvořen k Božímu obrazu. Usilujeme o zachování důstojnosti člověka bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání, vyznání či rasu.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Klára Mimani - vedoucí/sociální pracovník
Mgr. Eva Olšinová - sociální pracovník
Mgr. Kateřina Neugebauerová - sociální pracovník
Tamara Bruštíková - pečovatelka
Jitka Mrugalová - pečovatelka
Martina Diblíková - pečovatelka
Lada Fröhlichová - pečovatelka
Adriana Kurajová - pečovatelka
Monika Madudová - pečovatelka
Soňa Nevřelová - pečovatelka
Jana Olivová - pečovatelka
Simona Petříková - pečovatelka
Margarita Pizurová - pečovatelka
Ing. Dagmar Sedlářová - pečovatelka
Jana Stejskalová - pečovatelka
Tereza Ševčíková - pečovatelka
Marcela Tománková - pečovatelka