Kontakty

Domácí zdravotní péče

Tel.: 777 674 703, 583 216 747
Jeremenkova 7, Šumperk, 787 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné, všichni
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Domácí zdravotní péči poskytují zkušené zdravotní sestry v domácnosti pacienta na základě indikace lékaře. Péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Eva Kostková - Vrchní sestra Domácí zdravotní péče
Hana Cíchová - zdravotní sestra
Martina Fojtíková - zdravotní sestra
Kateřina Gronychová - zdravotní sestra
Anna Hovancová, DiS. - zdravotní sestra
Eva Košáková - zdravotní sestra
Eva Kožuškaničová - zdravotní sestra
Lucie Levá - zdravotní sestra
Eva Musilová, DiS. - zdravotní sestra
Ivona Nesvadbová - zdravotní sestra
ThLic. Mgr. Jana Nováková, PhD. - pastorační asistentka
Jana Petrová - administrativní pracovník
Darina Rýznarová, DiS. - zdravotní sestra
Eva Stecová - zdravotní sestra
Miroslav Svozil - zdravotní sestra
Simona Vávrová - účetní
Michaela Stuchlá - administrativní pracovník