Kontakty

Domácí zdravotní péče

Tel.: 737 229 096
Budějovická 1962, Písek, 397 01
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Domácí zdravotní péče je poskytována na základě doporučení praktického lékaře, nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Je určena osobám závislým na cizí pomoci, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou péči z důvodu akutní nebo chronické nemoci nebo pro závažné tělesné, smyslové či mentální poruchy. Zahrnuje také paliativní péči, která je určena osobám v terminálním stádiu.

  • Zdravotní úkony zajišťují kvalifikované zdravotní sestry s registrací.
  • Domácí zdravotní péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.
  • Zdravotní péče je poskytována v domácím prostředí klienta, nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Organizace

Seznam lidí

Dana Kůsová - vrchní sestra
Bc. Iva Hubková - staniční sestra
Věra Kodýmová - zdravotní sestra
Daniela Amstutz - zdravotní sestra
Simona Vágnerová - zdravotní sestra
Ruth Pacltová - zdravotní sestra
Jitka Řepová - zdravotní sestra