Kontakty

Středisko humanitární pomoci

Tel.: 605 207 941
Bělidla 392, Litomyšl, 570 01
Cílové skupiny: senioři, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, všichni
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Pomoc je určena lidem ve vážné materiální nouzi, kteří si nemohou opatřit základní potraviny, prádlo a hygienické potřeby a lidem
postiženým živelnými událostmi (požár, povodeň apod.).

Polévky se vydávají každých 14 dní vždy v  úterý od 12 do 13 hodin. Konkrétní termíny budou vyvěšeny na vývěsce před Lidovým domem.

Seznam lidí

Marie Šnajdrová - administrativní pracovník