Kontakty

Denní stacionář

Tel.: 494 534 431
Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Vedoucí služby: Petra Kuderová, DiS. - vedoucí Denního stacionáře
Cílové skupiny: senioři, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby:

- přeprava uživatele z domova do Stacionáře sv. Františka a zpět a dle požadavků uživatele - 6 Kč/ 1 km

Stanovená sazba 110 Kč /hod. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Seznam lidí

Bc. Jiří Janeček - ředitel
Zuzana Adamcová, DiS. - sociální pracovnice
Petra Kuderová, DiS. - vedoucí Denního stacionáře