Kontakty

Týdenní stacionář

Tel.: 494 534 431
Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Vedoucí služby: Mgr. Petra Šírová - vedoucí TS, vrchní sestra
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
Fakultativní služby:

přeprava uživatele z domova do Stacionáře sv. Františka a zpět a dle požadavků uživatele - 6 Kč / 1 kilometr

Cílová skupina: senioři od 65 let z Královéhradeckého kraje popř. i z ostatních lokalit, kteří potřebují dlouhodobou podporu, dohled nebo péči druhé osoby.

Cíle: kontakt s vrstevníky, rozšiřování sociálních návyků, udržování soběstačnosti v co největší míře

Úhrada - poskytnutí ubytování (+ úklid a praní) - 170 Kč za započatý den. Uživatel zaplatí úhradu za poskytnutí ubytování podle počtu dní (v době nepřítomnosti uživatele je účtována režie ve výši 20%), za odebranou stravu podle ceníku stravného a za základní činnosti (péči) 75% přiznaného příspěvku (v době nepřítomnosti uživatele není účtován).

Seznam lidí

Bc. Jiří Janeček - ředitel
Zuzana Adamcová, DiS. - sociální pracovnice
Mgr. Petra Šírová - vedoucí TS, vrchní sestra