Kontakty

Dům klidného staří sv. Anny

Tel.: 383 323 281, 777 887 158
Sousedovice 40, Strakonice, 386 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity

Organizace

Seznam lidí

Lucie Dávidová, Mgr. - sociální pracovnice Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Bc. Olga Medlínová, DiS. - ředitelka OCH Strakonice a vedoucí Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Mgr. Jana Vondráková - vedoucí zdravotní sestra
Pavla Piklová - vedoucí pracovníků přímé péče
sesterna - Dům klidného stáří sv. Anny Sousedovice - pracoviště zdravotních sester
Monika Dvořáková - hospodářka