Kontakty

Terénní program Most naděje

Tel.: 774 608 811, 731 598 765
Vodňanská 375, Prachatice, 383 01
Vedoucí služby: Dana Vidlášová - vedoucí služby
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc s orientací v sociálním systému institucí
Fakultativní služby:

Doprava služebním automobilem – tato služba se poskytuje za úhradu poplatku dle platného ceníku služby a pouze v případech, kdy klient nemá jinou možnost dopravy (například veřejnou dopravu) k vyřízení úředních záležitostí.

Seznam lidí

Dana Vidlášová - vedoucí služby
Jana Šímová, DiS. - sociální pracovnice
Mgr. Ivana Ondrišová - sociální pracovnice