Denní stacionář

Kde nás najdete

Adresa

Chotovice 31, Litomyšl 57001

Provozní doba

v době mezi 7:00 hod až 15:30 hod

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Denní stacionář

Typ služby
Denní stacionáře

Poskytovatel
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Kraj
Pardubický kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Bc. Lenka Švecová

Registrační číslo služby
4313919

Poslání a cíle

Denní stacionář  - Oblastní charita Nové Hrady - poskytuje ambulantní sociální služby osobám se zdravotním postižením a seniorům se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Uživatelům poskytujeme podporu podle individuálních potřeb v dosahování co nejvyšší soběstačnosti při zvládání běžných životních situací. Ve spolupráci rozvíjíme a upevňujeme jejich schopnosti a dovednosti a snažíme se společně o jejich co největší začlenění do běžné společnosti.

 

Zásady

Spolupráce

  • při poskytování služby, jsme partnery, spolupracujeme na cíli, který jsme si dohodli;

Podpora

  • lidé, kteří užívají naši službu, mají informace, které potřebují (o průběhu poskytování

       sociální služby, o svých právech, možnostech atd.);

Radost

  • přátelské a tolerantní prostředí poskytované služby;

Úcta

ke každému přistupujeme s ohledem na jeho potřeby, individuálně

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu

Další informace

Financováno institucemi:

                                          

Ministerstvo práce a sociálních věcí            Pardubický kraj

Více o službě ZDE